EXCELSIOR

 

De Excelsior is in 1924 gebouwd bij een coasterwerf in Papendrecht onder de naam Onderneming.

 

Volgens Moorman's register 1924 is de Onderneming gebouwd op de werf "Motor-Industrie" te Papendrecht. Als opdrachtgever van de "Onderneming" wordt genoemd H. Panman te Nieuw-Pekela. Afmetingen : 29,00 x 5,00 x 1,80 mtr. Laadvermogen: 136 ton en voorzien van een "Skandia"-motor van 50 pk. In 1924 worden door genoemde werf 13 motorboten afgeleverd met een "Laurin"- danwel een 'Skandia"-motor. Een zusterschip van de "Onderneming" met dezelfde maten is de "Risico" voor H. Meedendorp te Veendam. ( dit schip is ondertussen gesloopt)

 

 

De historie van het schip is moeilijk na te gaan ondanks dat de vrouw van de schipper die op het schip gevaren heeft nog leeft. (De moeder van Henk) De informatie, die ik hier heb opgeschreven, heb ik met veel moeite via haar zoon Henk gekregen.

De onderstaande wijzigingen zijn geregistreerd in het kadaster, en daar kun je conclusies uit trekken.

 

1ste wijziging 30 juli 1937 meetbriefnr 4530G 138.698T ( tonnage vergroot, maar niet te achterhalen wat er is gebeurd)

 

2de wijziging 16 september 1957 meetbriefnr 4530G 138.702T waarschijnlijk hijstuig verwijdert.

 

3de wijziging 25 mei 1964 meetbriefnr 9720G 163.709T waarschijnlijk kalfdekken

 

4de wijziging 9 mei 1974 meetbriefnr G11331N 164.064T Waarschijnlijk Skandia vervangen voor de DAF 575 met turbo

 

Er zijn in de archieven geen gegevens terug te vinden die naar de onderstaande bouwwerf verwijzen. Er is niets bewaard gebleven van deze werf. Na 1926 is de werf verdwenen

 

Werf NV Motor-Industrie v/h J.A. van der Schuijt Scheepswerf en Machine fabriek

Kadastraal D135 een helling van 90m en een helling van 120m

 

Na 1926 is er niets meer van deze werf te vinden in de jaarboeken van de Scheepvaart en de scheepsbouw

 

Het schip is gebouwd in 1924 met de eerste naam Onderneming voor de familie Panman uit Delfzijl.

Het schip kostte toen f 38000,=

In 1927 is het schip teboekgesteld onder nummer: 233 B Dord 1927

Het schip was uitgerust met een laad en los mast, en een twee cilinder motor van het merk Skandia.

Zij deden in die tijd zo’n 12 reizen per jaar, en ze vervoerden bulkgoederen zoals: Kunstmest, zand en grind, en veevoer. Hiermee verdienden ze een goede boterham. Ze konden hiervan een knecht en een dienstmeid in dienst hebben. voor de lieve som van f 5.= per week.

De dochter van dhr Panman heeft het schip op een bepaald moment overgenomen van haar vader, en is op het schip getrouwd met dhr Cornelis Draaijer.

Zij hebben tot 1986 met het schip gevaren.

 

In 1957 is de laad en los mast van het schip verwijderd. In 1964 zijn er ook kalfdekken geplaatst

Toen Henk net geboren was of vlak daarvoor, in 1956 is er een theehut geplaatst om ruimte te verkrijgen in de roef. Het toilet moest in de theehut komen.

1960 werden de zijden van de roef vernieuwd. De roef is verder wel hetzelfde gebleven

In 1974 is de oude twee cilindermotor vervangen voor een DAF 575 met turbo

 

In 1986 is het schip uit de familie verkocht aan dhr van der Starre. Een schoolmeester in Leiden die

heeft het schip Pieterdina genoemd.

In 2000 is het schip nogmaals verkocht, en toen aan dhr Schenk. Dhr Schenk noemde het schip Catharina, maar liet dit niet veranderen in het kadaster en in 2003 hebben de huidige eigenaren het schip gekocht, en liggen er sinds eind 2005 mee in de nieuwe haven in Schiedam. En wij hebben het schip Excelsior genoemd.

 

In 2006 is het schip geschouwd als varend monument. Met registratie nr. 1481

 

Het schip is nu ingericht als varend woonschip, en er wordt in de spaarzame vrije weekenden en de grote vakantie mee gevaren voor het plezier.

KOOPHANDEL

ELISABETH-MAATJE